SMA

SMA-Einbaubuchse
SMA-Kabel-Buchse
SMA-Chassis-Buchse
SMA-Einbau-Buchse
SMA-Kabel-Stecker
SMA-Kabel-Stecker
SMA-Kabel-Winkel-Stecker
SMA-PCB-Winkel-Buchse
SMA-PCB-Buchse
SMA-PCB-Winkel-Buchse
 
 
SMA-Einbau-Buchse für RG174-Kabel
(J01151A0001)
SMA-Kabel-Buchse für RG174-Kabel
(J01151A0051)
SMA-Kabel-Stecker für RG58-Kabel
(J01150A0041)
SMA-Kabel-Stecker für LowLoss-Kabel
(J01150A0611)
SMA-Buchse für PCB
(J01151A0931)
SMA-Buchse für PCB
(J01151A1271)
SMA-Winkel-Buchse für PCB
(J01151A0191)
SMA-Einbau-Winkel-Buchse für PCB
(J01151A0821)
SMA-Einbau-Buchse, IP67